หนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 185 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 185 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๘๕
ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
e-mail : [email protected] www.kalyanamitra.org / www.dhammakaya.net

สารบัญ


๐๒ เรื่องจากปก : จุดกำเนิดและความยั่งยืนของพระพุทธศาสนา
๐๘ ทบทวนบุญ : ๒๒ เมษายน คุ้มครองโลกด้วยธรรม
๒๖ สร้างคนให้เป็นคนดี : โครงการบรรพชาอุปสมบท หนึ่งในโครงการสร้างคนให้เป็นคนดีของวัดพระธรรมกาย
๓๘ รายงานพิเศษ : พิธีมอบรางวัลพุทธศาสนทูตแห่งโลก...
๔๒ บทความพิเศษ : หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๓๔)
๔๘ ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
๕๒ ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์
๕๔ ส่องธรรม ล้ำภาษิต : ไม่ประทุษร้ายมิตร
๕๖ หลวงพ่อตอบปัญหา : พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นที่พึ่ง
๖๘ บทบรรณาธิการ : ทำไม .. ต้องใส่ชุดขาวเข้าวัด?
 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 185 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 64 หน้า

ขนาดไฟล์ 20MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 20MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร