หนังสือ When We are Bright , the World will be Bright (singapore)
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ When We are Bright , the World will be Bright (singapore) หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

The Beginning of Life’s Journey

Even having travelled for a long time,
By land, sky and ocean,
Reaching as far as the stars,
You have not really journeyed at all.
Life does not begin with the body,
Nor the journey measured with time
Or distance travelled,
As one may misunderstand.

It begins the day you close your eyes,
Relaxed in both body and mind,
Visualising the shining sun within,
That is the true beginning of life’s journey,
Whose end is the ultimate destination,
Of abounding eternal happiness.

~ Phrarajbhavanavisudh / Luang Phaw Dhammajayoหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ When We are Bright , the World will be Bright (singapore)
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 140 หน้า

ขนาดไฟล์ 38MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 38MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร