หนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 187 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 187 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๘๗
ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
e-mail : [email protected] www.kalyanamitra.org / www.dhammakaya.net

สารบัญ


๐๒ เรื่องน่ารู้ : ผู้ใด...ได้ชื่อว่าคู่ควรกับมรดกธรรมที่พระพุทธองค์ประทานไว้
๑๐ พระอสีติมหาสาวก  : พระอัญญาโกณฑัญญเถระ ปฐมสาวก
๑๒ เคลียร์ข่าววัด : พระรับเงินดีหรือไม่รับดี? พระรับเงินถือว่าไม่สละหรือปล่าว?
๒๐ ดับไฟใต้ : ในวันที่ความสุขเลือนหายเรายังคงก้าวไปด้วยกัน
๒๘ สร้างคนให้เป็นคนดี : วัสสานฤดูสู่การเรียนรู้พระธรรม
๓๖ บทความพิเศษ : หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ(ตอนที่๓๖)
๔๒ หนึ่งชีวิต หนึ่งเรื่องราว : ประดุจเทียนที่จุดส่งต่อกันมา
๔๔ ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์
๔๖ ส่องธรรม ล้ำภาษิต : ประพฤติสุจริตธรรม๓
๔๘ หลวงพ่อตอบปัญหา : ศรัทธาในพระพุทธศาสนามีผลอย่างไรต่อผู้ศรัทธา?
๕๒ อ่านอดีต ขีดอนาคต : ย้อนอดีต ท่องประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา (ตอนที่๗)
๖๔ บทบรรณาธิการ : เส้นทางที่ไม่เหนื่อยฟรีหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 187 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 60 หน้า

ขนาดไฟล์ 16MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 16MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร