หนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 192 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 192 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

ฉบับที่ ๑๙๒
ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ปีที่ ๑๗)
e-mail : [email protected] www.kalyanamitra.org / www.dhammakaya.net

๐๒ เคลียร์ข่าววัด : สยบคำถามดราม่า(Drama) กรณีวัดพระธรรมกายโปรยดอกไม้
๐๘ ทบทวนบุญ : กฐิน มหากุศล มหากาลทาน
๒๔ บุญพิเศษ : ศาสนาพุทธนี้อยู่ได้ด้วยการให้
๓๐ สร้างคนให้เป็นคนดี : โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ AEC รุ่นที่ ๒
๓๖ ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป : พิธีตักบาตรพระ๑,๑๑๑ รูป จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๔๐ ลูกหลวงพ่อ : ชีวิตที่ลิขิตเอง
๔๒ บทความพิเศษ : หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๔๑)
๔๘ ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
๕๒ ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์
๕๔ ส่องธรรม ล้ำภาษิต : คนฉลาดย่อมละบาป
๕๖ หลวงพ่อตอบปัญหา : นิสัยมีความอดทนนั้นเป็นอย่างไร ?
๖๐ อ่านอดีต ขีดอนาคต : ย้อนอดีต...ท่องประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา(ตอนที่ ๑๒)
๗๒ บทบรรณาธิการ : ทำอย่างไร..เมื่อรู้สึกท้อแท้ ?หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 192 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 68 หน้า

ขนาดไฟล์ 8MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 8MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร