หนังสือ ข้อคิดจากพระมหาชนก ทางแก้วิกฤตสังคมไทย
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ข้อคิดจากพระมหาชนก ทางแก้วิกฤตสังคมไทย หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

"ภัยย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ไม่กังวล ภัยย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ไม่มีประโยชน์ เราจักไม่เป็นเหมือนต้นมะม่วงมีผล 
จักเป็นเหมือนต้นไม่มีผล เราจักสละราชบัลลังก์ออกบวช"

 

สารบัญ
๑. วิสัยทัศน์ของพระโพธิสัตว์กับต้นมะม่วงที่ออกผลและไม่ออกผล                             ๗
๒. เปลี่ยนข้อคิดจากสองข้างทางให้เป็นวิสัยทัศน์เพื่อแก้วิกฤตการณ์                          ๑๓
๓. การบังเกิดขึ้นของวิริยบารมีในตัวคนเรา                                                               ๒๑
๔. แก้ไขภาวะศีลธรรมและเศรษฐกิจตกต่ำด้วยวิริยบารมี                                            ๒๙
๕. พรอันประเสริฐสุดแห่งพระมหากษัตริย์พระราชทานกำลังใจแก่คนไทยทั้งแผ่นดิน    ๓๓
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น                                                                                               ๓๙หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf ข้อคิดจากพระมหาชนก ทางแก้วิกฤตสังคมไทย

ชื่อหนังสือ ข้อคิดจากพระมหาชนก ทางแก้วิกฤตสังคมไทย
ลำดับเรื่อง : ทีมงานพระไตรปิฏก   จำนวนหน้า 48 หน้า

ขนาดไฟล์ 677KB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 677KB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 2
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • ดีฮะ

    สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร