หนังสือ วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๙๓ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๙๓ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๙๓ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๙๓ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

       ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญร่วมกิจกรรม โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ ๗ "รักาบวร รักษ์ศีล ๕" น้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒-๓๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

• พุทธประเพณี การบูชาโดยการโปรยดอกไม้ อานิสงส์ใหญ่ที่หลายคนไม่รู้ !          ๐๒
• ตารางกิจกรรมโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ ๗           ๐๘
• ตักบาตร ณ นครแห่งความสุข “ตักบาตรพระ ๑,๓๓๘ รูป ฉลองเมืองลำปาง ๑,๓๓๘ ปี”          ๑๐
• ความปลื้มที่ได้จากการทอดผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิ ๒๐๕ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลก           ๑๒
• พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว ณ ห้องแก้วสารพัดนึก           ๒๐
• กตัญญูบูชา ฉลองอายุวัฒนมงคล ๗๘ ปี หลวงพ่อทัตตชีโว           ๒๒
• BEHIND THE SCENE พิธีกร Thailand Game Show 2018          ๒๘
• เสียงสวดธรรมจักรเปลี่ยนชีวิตฝรั่งในต่างแดน           ๓๔
• ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์           ๓๖
• หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๔๒)          ๔๒
• หยัดสู้คู่ ๔ จังหวัดภาคใต้ ปีที่ ๑๔ กับพิธีถวายสังฆทาน ๓๒๓ วัด ครั้งที่ ๑๔๐           ๔๘
• ปีใหม่ก็อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ดีกว่าเดิม แต่จะทำได้อย่างไร ?           ๕๒
• ย้อนอดีต...ท่องประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา (ตอนที่ ๑๓)          ๕๖
• คนบริหารเวลาเป็น..เป็นอย่างไร ?           ๖๔

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๙๓ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๙๓ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 63 หน้า

คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร