สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone, android และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

mp3 sound song
โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ ๑๐

โอวาทหลวงพ่อพระธรรมเทศนาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

 
คุณภาพของสื่อ :
20 9


 • แผ่นที่ 1
 • ผลจากการเข้าถึงพระรัตนตรัย(020148 เช้า) 
  42:56  นาที
  download ลงเครื่อง
 • นึกนิมิตไม่ให้ใจติดภายนอก(090148 เช้า) 
  24:16  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พระรัตนตรัยแหล่งแห่งบุญ แหล่งแห่งความบริสุทธิ์(090148 บ่าย ) 
  42:14  นาที
  download ลงเครื่อง
 • งานที่แท้จริงคือทำพระนิพพานให้แจ้ง(160148 เช้า) 
  27:14  นาที
  download ลงเครื่อง
 • นิวรณ์คือ ความมืดที่บดบังใจ(160148 บ่าย) 
  38:05  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ชีวิตในสังสารวัฏมีภัยจากกฎแห่งกรรม(230148 เช้า) 
  25:07  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ทุกสิ่งเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์(230148 บ่าย ) 
  31:19  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ อยู่ฐานที่ ๖(300148 เช้า) 
  40:08  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ฝึกหยุดให้ได้ทุกสภาพอากาศ(300148 บ่าย ) 
  24:31  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อิสรภาพที่แท้จริง( 060248เช้า) 
  39:21  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ระบบของการใช้ความไม่คิด แค่ทำให้จิตหยุดนิ่ง(060248บ่าย ) 
  32:09  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ธรรมะเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้(130248เช้า) 
  42:58  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พญามารกลัวกายมนุษย์(200248เช้า) 
  33:23  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ศึกษาความจริงของชีวิตได้เมื่อเข้าถึงกายธรรม(200248บ่าย ) 
  28:43  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ๑๘ กายกับทางสู่ความหลุดพ้น(230248เช้า) 
  47:21  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่แท้จริง(270248เช้า) 
  39:55  นาที
  download ลงเครื่อง
 • คุณลักษณะของพุทธรัตนะ(060348เช้า) 
  47:15  นาที
  download ลงเครื่อง
 • มีบุญแล้วต้องอธิษฐานจิตให้รอบคอบ(060348 บ่าย ) 
  17:58  นาที
  download ลงเครื่อง
 • นิพพานเริ่มต้นที่กลางกาย(130348 เช้า) 
  23:26  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ต้องสร้างบุญแล้วอธิษฐาน(130348 บ่าย ) 
  30:17  นาที
  download ลงเครื่อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล