สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone, android และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

mp3 sound song
โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ ๑๑

โอวาทหลวงพ่อพระธรรมเทศนาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

 
คุณภาพของสื่อ :
21 22


 • แผ่นที่ 1
 • กายของพุทธรัตนะ(200348 เช้า) 
  31:26  นาที
  download ลงเครื่อง
 • การฝึกใจคือการแสวงหาความพอดี(200348 บ่าย) 
  31:57  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เมื่อละนิวรณ์ ๕ ใจตกศูนย์จะพบดวงธรรม(270348 เช้า) 
  26:09  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เมื่อรู้วิธีการแล้วต้องลงมือปฏิบัติ(270348 บ่าย ) 
  36:22  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ความสำคัญของฐานที่ ๗(030448 เช้า) 
  46:47  นาที
  download ลงเครื่อง
 • การหยุดใจนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริง(030448 บ่าย ) 
  32:30  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กำหนดบริกรรมนิมิตเพื่อเป็นที่ยึดเกาะของใจ(100448 เช้า) 
  23:30  นาที
  download ลงเครื่อง
 • การฝึกใจควบคู่กับภารกิจ(100448 บ่าย ) 
  29:14  นาที
  download ลงเครื่อง
 • พื้นฐานชีวิตในสังสารวัฏ คือ ความทุกข์(170448 เช้า) 
  27:36  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ปรับใจแสวงหาความพอดี(170448 บ่าย) 
  38:26  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ที่ใดมีมนุษย์ที่นั้นมีพระธรรมกาย(220448 เช้า.) 
  28:57  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สรรพสิ่งล้วนไปสู่จุดสลาย ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น(240448 เช้า) 
  20:22  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บุญธาตุอยู่ในดวงบุญทำหน้าที่ดึงดูดสมบัติทั้งสาม(240448 บ่าย ) 
  30:07  นาที
  download ลงเครื่อง
 • วัตถุประสงค์และวิธีการใช้บริกรรม(010548) 
  50:07  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ดวงธัมมานุปัสนาสติปัฏฐาน คือ ความบริสุทธิ์เบื้องต้น(050648 เช้า ) 
  50:13  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ชีวิตในสังสารวัฏมีภัยจากกฏแห่งกรรม(03 07 48 เช้า) 
  46:16  นาที
  download ลงเครื่อง
 • วัตถุประสงค์และวิธีบริกรรมนิมิตและบริกรรมภาวนา(070848เช้า) 
  37:19  นาที
  download ลงเครื่อง
 • เราปฏิบัติธรรมเพื่อหนทางพระนิพพาน( 091048 เช้า) 
  24:23  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ระดับการพิจารณามีหลายระดับ (091048 บ่าย) 
  17:55  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เป็นต้นทางมรรคผลนิพพาน(1610 48 เช้า) 
  20:53  นาที
  download ลงเครื่อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล