สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone, android และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

mp3 sound song
โอวาทหลวงพ่อนำนั่งสมาธิ ชุดที่ ๑๔

โอวาทหลวงพ่อพระธรรมเทศนาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

 
คุณภาพของสื่อ :
21 12


 • แผ่นที่ 1
 • 01 ทุกชีวิตมีทุกข์พบสุขที่แท้จริงเมื่อหยุดนิ่ง 150548เช้า 
  26:07  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 02 กรรมฐาน ๔๐ มีเพื่อให้เหมาะกับจริต 150548บ่าย 
  40:13  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 03 บทสรุปของชีวิต 220548บ่าย 
  22:55  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 04 นิรามิสสุข 120648เช้า 
  28:53  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 05 เราเป็นมนุษย์ธรรมดา 030748 บ่าย 
  30:37  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 06 งานที่แท้จริง 240748เช้า 
  19:45  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 07 สมถะกับวิปัสสนาต้องไปด้วยกัน 280848เช้า 
  25:38  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 08 ดวงบุญ บรรจุ บุญธาตุ 010149เช้า 
  29:47  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 09 ปลอดจากภัยในอบาย 080149เช้า 
  18:49  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 10 ฝึกตนด้วย อิทธิบาทสี่ 080149บ่าย 
  27:58  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 11 ดวงธรรม คือความบริสุทธิ์เบื้องต้น 150149 เช้า 
  19:30  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 12 สุขที่ยั่งยืนแท้จริง 150149บ่าย 
  20:13  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 13 กายธรรมอรหัตกายเป้าหมาย 101 220149บ่าย 
  14:29  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 14 มรรคผลนิพพานเป็น อกาลิโก 101 290149เช้า 
  22:55  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 15 ความสุขที่แท้จริงเกิดจากทำใจหยุดนิ่ง 290149บ่าย 
  18:35  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 16 แผนผังชีวิต 050249เช้า 
  26:45  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 17 อาการของใจหยุดนิ่งมีแต่ความสุข ความบริสุทธิ์ 050249บ่าย 
  37:03  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 18 ถึงกายเป้าหมายเมือใจหยุดนิ่ง 120249เช้า 
  15:11  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 19 ให้มีฉันทะในการฝึกใจหยุดนิ่ง 120249 บ่าย 
  22:08  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 20 การบรรลุมรรคผลนิพานไม่พ้นยุคสมัย 130249 เช้า 
  41:09  นาที
  download ลงเครื่อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล