สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone, android และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

mp3 sound song
พระธรรมเทศนาชาดก
 
คุณภาพของสื่อ :
2 0


 • แผ่นที่ 1
 • อสาตมันตชาดก (ชาดกว่าด้วยวิสัยของหญิง) ๐๑ 
  30:01  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อสาตมันตชาดก (ชาดกว่าด้วยวิสัยของหญิง) ๐๒ 
  29:45  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สาเกตชาดก (ชาดกว่าด้วย จิตใจที่จดจ่อในผู้คุ้นเคย) ๐๑ 
  27:36  นาที
  download ลงเครื่อง
 • สาเกตชาดก (ชาดกว่าด้วย จิตใจที่จดจ่อในผู้คุ้นเคย) ๐๒ 
  26:40  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อัณฑภูตชาดก (ชาดกว่าด้วย หญิงที่เลี้ยงไว้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ) ๐๑ 
  27:49  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อัณฑภูตชาดก (ชาดกว่าด้วย หญิงที่เลี้ยงไว้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ) ๐๒ 
  26:34  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ทุราชานชาดก (ชาดกว่าด้วยความรู้ได้ยากของหญิง) ๐๑ 
  29:34  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ทุราชานชาดก (ชาดกว่าด้วยความรู้ได้ยากของหญิง) ๐๒ 
  29:48  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อนภิรติชาดก (ชาดกเปรียบหญิงเหมือนของห้าอย่าง) ๐๑ 
  26:56  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อนภิรติชาดก (ชาดกเปรียบหญิงเหมือนของห้าอย่าง)๐๒ 
  26:31  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อุจฉังคชาดก (ชาดกว่าด้วย หญิงมีปัญญา) ๐๑ 
  24:00  นาที
  download ลงเครื่อง
 • อุจฉังคชาดก (ชาดกว่าด้วย หญิงมีปัญญา) ๐๒ 
  24:30  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ตักกชาดก (ชาดกว่าด้วย เล่ห์เหลี่ยมของหญิงเจ้าชู้) ๐๑ 
  29:35  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ตักกชาดก (ชาดกว่าด้วย เล่ห์เหลี่ยมของหญิงเจ้าชู้) ๐๒ 
  28:45  นาที
  download ลงเครื่อง
 • มุทุลักขณชาดก (ชาดกว่าด้วยยอดหญิงอย่างนี้มีที่ไหน) ๐๑ 
  27:19  นาที
  download ลงเครื่อง
 • มุทุลักขณชาดก (ชาดกว่าด้วยยอดหญิงอย่างนี้มีที่ไหน) ๐๒ 
  26:39  นาที
  download ลงเครื่อง
 • มุทุลักขณชาดก (ชาดกว่าด้วยยอดหญิงอย่างนี้มีที่ไหน) ๐๓ 
  26:16  นาที
  download ลงเครื่อง
 • มุทุลักขณชาดก (ชาดกว่าด้วยยอดหญิงอย่างนี้มีที่ไหน) ๐๔ 
  26:01  นาที
  download ลงเครื่อง
 • วิสวันตชาดก (ชาดกว่าด้วย ตายดีกว่าที่ดูดพิษที่คายแล้ว) ๐๑ 
  25:40  นาที
  download ลงเครื่อง
 • วิสวันตชาดก (ชาดกว่าด้วย ตายดีกว่าที่ดูดพิษที่คายแล้ว) ๐๒ 
  24:58  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กุททาลชาดก (ชาดกว่าด้วย ความชนะที่ดี) ๐๑ 
  29:00  นาที
  download ลงเครื่อง
 • กุททาลชาดก (ชาดกว่าด้วย ความชนะที่ดี) ๐๒ 
  28:17  นาที
  download ลงเครื่อง

เป็นธรรมะที่เหมาะแก่การประพฤพรหมจรรย์

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต