สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone, android และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

mp3 sound song
ฝันในฝันวิทยา เดือนมกราคม ๒๕๕๘ (แผ่น ๑-๓)

โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา เดือนมกราคม ๒๕๕๘ (แผ่น ๑-๓) ทุกครั้งที่เราระลึกถึงบุญที่เคยทำไว้ ยิ่งนึกบ่อยๆ ใจก้ยิ่งปลื้ม.. ยิ่งปลื้ม.. บุญก็ยิ่งเพิ่ม..  สื่อเพื่อการศึกษาศีลธรรม หนึ่งในโครงการผลิตสื่อธรรมะเพื่อการสร้างคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม มอบเป็นธรรมบรรณาการ โดย พระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย)

โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา เดือนมกราคม ๒๕๕๘ (แผ่น ๑-๓)

ทุกครั้งที่เราระลึกถึงบุญที่เคยทำไว้ ยิ่งนึกบ่อยๆ ใจก้ยิ่งปลื้ม.. ยิ่งปลื้ม.. บุญก็ยิ่งเพิ่ม.. 

สื่อเพื่อการศึกษาศีลธรรม หนึ่งในโครงการผลิตสื่อธรรมะเพื่อการสร้างคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม มอบเป็นธรรมบรรณาการ โดย พระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย)

 
โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา เดือนมกราคม ๒๕๕๘ (แผ่น ๑-๓)
คุณภาพของสื่อ :
10 11


 • แผ่นที่ 1
 • 01_58_01_01_01 มีความสุขจนอยากจะหยุดเวลาตรงนี้ไว้ 
  29:54  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 02_58_01_02_01 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 2 มกราคม 
  24:27  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 03_58_01_02_02 ผลการปฏิบัติธรรมชาวอิตาเลียน 
  57:05  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 04_58_01_03_01 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 3 มกราคม 
  35:25  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 05_58_01_03_02 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 2 มกราคม 
  29:21  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 06_58_01_04_01 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 4 มกราคม 
  29:46  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 07_58_01_04_02 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 3 มกราคม 
  21:59  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 08_58_01_05_01 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 5 มกราคม 
  48:24  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 09_58_01_05_02 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 4 มกราคม 
  21:35  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 10_58_01_06_01 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 6 มกราคม 
  33:58  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 11_58_01_06_02 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 5 มกราคม 
  25:49  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 12_58_01_07_01 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 7 มกราคม 
  34:14  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 13_58_01_07_02 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 6 มกราคม 
  27:08  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 14_58_01_08_01 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 8 มกราคม 
  48:38  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 15_58_01_09_01 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 9 มกราคม 
  23:16  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 16_58_01_09_02 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 7 มกราคม 
  31:03  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 17_58_01_10_01 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 10 มกราคม 
  43:40  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 18_58_01_10_02 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 8 มกราคม 
  15:51  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 19_58_01_11_01 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 11 มกราคม 
  40:14  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 20_58_01_11_02 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 9 มกราคม 
  29:54  นาที
  download ลงเครื่อง
 • แผ่นที่ 2
 • 01_58_01_12_01 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 12 มกราคม 
  40:24  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 02_58_01_12_02 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 10 มกราคม 
  28:18  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 03_58_01_13_01 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 13 มกราคม 
  32:30  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 04_58_01_13_02 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 11 มกราคม 
  23:29  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 05_58_01_14_01 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 14 มกราคม 
  39:24  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 06_58_01_14_02 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 12 มกราคม 
  23:34  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 07_58_01_15_01 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 15 มกราคม 
  37:32  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 08_58_01_15_02 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 13 มกราคม 
  36:34  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 09_58_01_16_01 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 14 มกราคม 
  30:05  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 10_58_01_17_01 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 15 มกราคม 
  13:53  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 11_58_01_18_01 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 18 มกราคม 
  24:51  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 12_58_01_18_02 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 16 มกราคม 
  46:51  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 13_58_01_19_01 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 19 มกราคม 
  26:03  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 14_58_01_19_02 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 17 มกราคม 
  27:37  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 15_58_01_20_01 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 20 มกราคม 
  29:33  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 16_58_01_20_02 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 18 มกราคม 
  25:01  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 17_58_01_21_01 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 21 มกราคม 
  40:08  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 18_58_01_21_02 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 19 มกราคม 
  16:30  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 19_58_01_22_01 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 22 มกราคม 
  33:29  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 20_58_01_22_02 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 20 มกราคม 
  32:50  นาที
  download ลงเครื่อง
 • แผ่นที่ 3
 • 01_58_01_23_01 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 23 มกราคม 
  41:41  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 02_58_01_23_02 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 21 มกราคม 
  30:45  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 03_58_01_24_01 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 24 มกราคม 
  37:46  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 04_58_01_24_02 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 22 มกราคม 
  28:39  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 05_58_01_25_01 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 25 มกราคม 
  29:21  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 06_58_01_25_02 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 23 มกราคม 
  34:00  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 07_58_01_26_01 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 26 มกราคม 
  44:16  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 08_58_01_26_02 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 24 มกราคม 
  39:33  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 09_58_01_27_01 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 27 มกราคม 
  33:26  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 10_58_01_27_02 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 25 มกราคม 
  37:26  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 11_58_01_28_01 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 28 มกราคม 
  27:37  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 12_58_01_28_02 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 26 มกราคม 
  24:29  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 13_58_01_29_01 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 29 มกราคม 
  41:09  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 14_58_01_29_02 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 27 มกราคม 
  36:12  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 15_58_01_30_01 เกาะติดธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 30 มกราคม 
  27:43  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 16_58_01_30_02 สกู๊ปธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 28 มกราคม 
  33:43  นาที
  download ลงเครื่อง
 • 17_วาทะธรรมและบทสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย 
  11:37  นาที
  download ลงเครื่อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล