สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone, android และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

mp3 sound song
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ๑ ๓ ๕ ๗ ๑๐ ๒๐ ๓๐ จบ

แม่บทแห่งธรรม ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

๑ ๓ ๕ ๗ ๑๐ ๒๐ ๓๐ จบ

       ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร หรือที่เขียนตามพจนานุกรมว่า ธัมมจักกัปปวัตนสูตร มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นพระสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระสัมมาสัมโพธิญาณ และเป็นพระสูตรที่เป็นแหล่งรวมของหลักธรรมสำคัญ ๆ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ พระสูตรนี้จึงได้สมญาว่า “ปฐมเทศนา” คือเป็นพระธรรมเทศนากัณฑ์แรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ตั้งพระทัยที่จะประกาศพระศาสนา เพื่อประทานพุทธธรรมแก่ชาวโลก ให้มีธรรมะเป็นหลักในการดำเนินชีวิต อันเป็นแนวทางให้เกิดสันติสุข และเป็นการประกาศความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทั้งยังทรงเป็นผู้เปิดทางสายเอกสายเดียวที่จะนำพามหาชนไปสู่พระนิพพาน

 

Youtube ธรรมจักรซีรี่ส์ Part ที่ 1 - 12 ( แปลตั้งแต่แรกจนจบ )

ธรรมจักรฯ ซีรี่ส์ Partที่ 1 ( เอวัมเม สุตัง ) ตอนที่ 1

ธรรมจักรฯ ซีรี่ส์ Partที่ 2 ( ทะเวเม ภิกขะเว อันตา ) ตอนที่ 2

ธรรมจักรฯ ซีรี่ส์ Partที่ 3 ( เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อันตา ) ตอนที่ 3

ธรรมจักรฯ ซีรี่ส์ Partที่ 4 ( กะตะมา จะ สา ภิกขะเว ) ตอนที่ 4

ธรรมจักรฯซี่รี่ส์ Partที่ 5 ( อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะสัจจัง ) ตอนที่ 5

ธรรมจักรฯ ซีรี่ส์ Partที่ 6 ( อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุทะโย ) ตอนที่ 6

ธรรมจักรฯ ซีรี่ส์ Partที่ 8 ( ตัง โข ปะนิทัง ทุกขะสะมุทะโย ) ตอนที่ 8

ธรรมจักรฯ ซีรี่ส์ Partที่ 9 ( ยาวะกีวัญจะ เม ภิกขะเว ) ตอนที่ 9

ธรรมจักรฯ ซีรี่ส์ Partที่ 10 ( ญานัญจะ ปะนะ เม ทัสสะนัง ) ตอนที่ 10

ธรรมจักรฯ ซีรี่ส์ Partที่ 11 ( ปะวัตติเต จะ ภะคะวะตา ธัมมะจักเก ) ตอนที่ 11

ธรรมจักรฯ ซีรี่ส์ Partที่ 12 ตอนสุดท้าย ( อิติหะ เตนะ ขเณะ ) ตอนที่ 12 ( ตอนสุดท้าย )

 

ช่องทางรับฟัง เสียงสวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ฉบับ วัดพระธรรมกาย

JOOX https://joox.page.link/X9PKb9

Spotify https://spoti.fi/38JZPlc

Vimeo https://vimeo.com/379638944

TikTok https://bit.ly/2rNCheo

Weibo https://bit.ly/2ss7IuJ

Apple podcast https://apple.co/2YMSJHW

Google podcast https://bit.ly/38Jf25J

SoundCloud https://bit.ly/38LbIr4

Radio public https://bit.ly/2LWntRy

Breaker https://bit.ly/34mm6SG

Pocket Casts https://bit.ly/2suaeAN 

 

 
ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ๑ ๓ ๕ ๗ ๑๐ ๒๐ ๓๐ จบ
คุณภาพของสื่อ :
46 16


 • แผ่นที่ 1
 • ธัมมจักกัปปวัตนสูตร 1 จบ 17 นาที ไม่มีขัด 
  17:05  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ธัมมจักกัปปวัตนสูตร 3 จบ 52 นาที ไม่มีขัด 
  51:43  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ธัมมจักกัปปวัตนสูตร 5 จบ 1 ชม 27 นาที ไม่มีขัด 
  01:26:22  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ธัมมจักกัปปวัตนสูตร 7 จบ 2 ชม ไม่มีขัด 
  01:59:50  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ธัมมจักกัปปวัตนสูตร 10 จบ 2 ชม 51 นาที ไม่มีขัด 
  02:51:07  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ธัมมจักกัปปวัตนสูตร 20 จบ 5 ชม 42 นาที ไม่มีขัด 
  05:41:44  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ธัมมจักกัปปวัตนสูตร 30 จบ 8 ชม 33 นาที ไม่มีขัด 
  08:32:48  นาที
  download ลงเครื่อง

ขอบพระคุณคับ

1 จบโหลดผ่านมือถือได้ เนตแค่ 50k/sเอง
เสียงตอนท้ายมีครบครับ

ขอบคุณครับ

sathu karn

สวดแล้วใจสบายครับ

ชอบสวดธัมมจักร. 5จบ ใน1ชั่งโมง ค่ะ

ไฟล์ mp3 ธัมมจักกัปปวัตนสูตร 1 จบ 17 นาที
คำท้ายสุด คำว่าสีติหาย

ธัมมจัก17นาทีโหลดไม่ได้

love dhammajak

อยากสวดธรรมจักร

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล