สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone, android และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

mp3 sound song
เสียงอ่านหนังสือ ที่สุดแห่งธรรมถึงได้ด้วยความเคารพ 1 ตอน พุทธคารวตา

Thisud_V1.jpg

 

หนังสือเสียง :: ที่สุดแห่งธรรมถึงได้ด้วยความเคารพ ตอน พุทธคารวตา

 


ความเคารพ

ไม่ใช่เรื่องของความอ่อนแอ ความกลัว ความเหยาะแหยะ ความสอพลอ แต่เป็นเรื่องของคนมีปัญญาเท่านั้นจึงจะทำได้

ผู้มีความเคารพใจจะผ่องใสเป็นปกติ เปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ ความเคารพจึงมีอานิสงส์ให้บุคคลเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ

มนุษย์เกิดมาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง่ของตนเองทำความดีให้ถึงพร้อม และกำจัดทุกข์ให้หมดไป คนเราจะเจริญได้่ต้องสนใจศึกษาเรื่องความเคารพทั้ง 7 ประการ ไม่เช่นน้นจะห้ำหั่นกันเอง ลืมเลือนเป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์ แม้อยู่จนกระทั่งตายไปก็ไม่รู้เลยว่าศัตรูที่แท้จริงของตน คือ กิเลส

----------------------------------------

ที่สุดแห่งธรรมถึงได้ด้วยความเคารพ 
ตอน พุทธคารวตา

TIME INDEX

-- บทที่ 1 ปฐมบทแห่งความเคารพ --

05:01 รู้จักใจกันก่อน
12:41 ความเคารพคืออะไร
16:43 ความเคารพกับการแสดงความเคารพเหมือนกันหรือไม่
23:39 ความมั่นคงของชีวิตขึ้นกับความเคารพ
28:50 ความมั่นคงของรัฐขึ้นกับความเคารพ
47:55 ความมั่นคงของพระพุทธศาสนาขึ้นอยู่กับความเคารพ

-- บทที่ 2 พุทธคาราวตา เคารพในพระพุทธเจ้า --

54:28 พระพุทธเจ้าคือใคร
1:06:00   วัตถุประสงค์ของการเคารพในพระพุทธเจ้า
1:10:00   สาวกทั้งปวงต่างเคารพในพระพุทธองค์อย่างยิ่ง
1:20:00   ธรรม 5 ประการที่ทำให้พุทธสาวกเคารพพระพุทธองค์อย่างยิ่ง
2:09:00   ความหมายของคำว่า ตถาคต 8 นัย
2:15:00   แสดงความเคารพพระพุทธเจ้าอย่างไร
2:20:00   ผลแห่งการเคารพหรือไม่เคารพพระพุทธเจ้า

2:39:00  บทสรุป พุทธคารวตา 
2:50:00  บทส่งท้าย 

---------------------------------------

จากหนังสือ : ที่สุดแห่งธรรมถึงได้ด้วยความเคารพ
โดย ทตฺตชีโว ภิกขุ
Producer : Talksecret dhamma youtube channel
เสียงอ่านโดย : สุคนธ์ทิพย์ ศรีวงษ์ & พัชรา สวัสดิเวทิน

SUBSCRIBE
Talksecret dhamma channel

https://www.youtube.com/playlist?list=UUkrcK_9zKdGjr_vAZ1mAtaw

#Talksecretdhamma
#พุทธคารวตา
#audiobooks
 

 
คุณภาพของสื่อ :
17 9


  • แผ่นที่ 1
  • เสียงอ่านหนังสือที่สุดแห่งธรรมถึงได้ด้วยความเคารพ 1 ตอน พุทธคารวตา 
    03:00:39  นาที
    download ลงเครื่อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล