สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone, android และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

mp3 sound song
เสียงอ่านหนังสือ แด่นักสร้างบารมี 3

แด่นักสร้างบารมี 3

บทฝึกผู้นำ : แด่นักสร้างบารมี เล่ม 3

    กัลยาณมิตรนั้น เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เลยทีเดียว เพราะการจะประคับประคองนาวาชีวิต ให้อยู่ในเส้นทางของการสร้างบารมี ให้ก้าวหน้าไปตลอดรอดฝั่งไม่หลงทิศหลงทาง หรืออับปางเสียกลางคันนั้น จะต้องอาศัยท่านผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจที่ถูกต้องในแนวทางการประพฤติปฏิบัติ คอยชี้แนะหนทางให้

ขุมทรัพย์ทางปัญญา ชุด บทฝึกผู้นำ
แด่นักสร้างบารมี เล่ม 3
โอวาทหลังฉัน พ.ศ. 2533 
โดย พระเผด็จ ทตฺตชีโว

--------------------------
Time Index
--------------------------

00:00 คำนำ
03:30 สะอาดภายนอก สงบภายใน
09:49 พิจารณาก่อนฉันภัตตาหาร
16:26 เกียรติของพระภิกษุ
21:51 ลำบากเพราะมักง่าย
27:52 ปฏิสันถาร
35:58 การเทศน์สอน
47:15 ตัดไฟเสียแต่ต้นลม
51:22 หยุดคิดสักนิดพิจารณาตนเองสักหน่อย
58:25 ความรับผิดชอบ

01:07:40 สิ่งแวดล้อมที่ดี
01:17:32 กองทัพเดินด้วยท้อง
01:31:13 บูชาข้าวพระ
01:40:11 การประคองรักษาศรัทธาญาติโยม
01:48:35 รู้ประมาณในความสะดวกสบาย
01:54:54 ไข้ต้นฤดูหรือไข้หัวลม
02:05:59 มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข
02:20:30 วันปาฏิโมกข์
02:29:39 การแปรงฟันที่ถูกวิธี
02:35:45 การแต่งโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน
--------------------------
เสียงอ่านโดย  สุคนธ์ทิพย์ ศรีวงษ์

 
แด่นักสร้างบารมี 3
คุณภาพของสื่อ :
14 7สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล