สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone, android และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

mp3 sound song
เสียงอ่านหนังสือ แด่นักสร้างบารมี 4

แด่นักสร้างบารมี 4

บทฝึกผู้นำ : แด่นักสร้างบารมี เล่ม 4

     หนังสือเสียงชุดแด่นักสร้างบารมีมีทั้งหมด 4 เล่ม  ได้เก็บรวบรวมโอวาทหลวงพ่อทัตตชีโวที่เคยอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ตั้งแต่บุกเบิกสร้างวัด หลายๆ เรื่องราวที่บรรจุอยู่ในหนังสือชุดนี้คือ "ต้นฉบับ" ที่คนมาภายหลังอาจจะไม่เคยรู้ หรือเคยฟังมาก่อน ... 

แด่นักสร้างบารมี เล่ม 4 ขุมทรัพย์ทางปัญญาจากพระไตรปิฎก ชุด บทฝึกผู้นำ

Time index (ชอบฟังอะไรกดที่ตัวเลขหน้าชื่อเรื่องได้เลย!)
------------------
00:00 คำนำ
07:40 วิธีสำรวจคุณธรรม
15:53 ความดีความชั่ววัดกันอย่างไร
19:36 หน้าที่ดินกับหน้าที่คน
23:54 หน้าที่ประจำทิศ 6

32:45 ปัญหาชีวิตเกิดจากการไม่ได้ทำหน้าที่ทิศ 6
41:48 ชีวิตการสร้างบารมีอยู่รอดได้เพราะทิศ 6
47:43 อยู่ร่วมกันต้องเตือนกันได้
51:52 ถ้าไม่แก้ทิฐิมานะจะสร้างบารมีไม่ตลอดรอดฝั่ง

55:07 สร้างบุญเต็มที่ต้องสร้างบารมีเป็นทีม
01:01:31 ศีลและวินัย
01:09:41 การทำงานเป็นทีมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
01:20:07 กลยุทธ์การบริหารงานของวัดพระธรรมกาย
01:31:06 ไม่ตัดสินปัญหาด้วยวิธีการรุนแรง

01:43:57 ไม่สู้ ไม่หนี ทำความดีเรื่อยไป
01:49:28 อดทนต่อคำพูดประชดประชัน
01:59:27 ทิศ 6 คืออะไร
02:05:53 ความสำคัญของทิศ 6
02:09:50 หน้าที่ของทิศ 6
02:17:07 จุดกำเนิดของนิสัยเก่งและดี
02:22:08 ความสัมพันธ์ของทิศหลัก บ้าน วัด โรงเรียน

จากหนังสือ แด่นักสร้างบารมี เล่ม 4
โดย พระเผด็จ ทตฺตชีโว
ภาพ พระภูษิต ยุตฺวิชฺโช
เสียงอ่าน ดร.สุชาดา ทองมาลัย

 
แด่นักสร้างบารมี 4
คุณภาพของสื่อ :
15 10


 • แผ่นที่ 1
 • บทฝึกผู้นำ แด่นักสร้างบารมี เล่ม 4 
  02:36:05  นาที
  download ลงเครื่อง
 • L4EP01 วิถีชีวิตนักสร้างบารมี 
  07:42  นาที
  download ลงเครื่อง
 • L4EP02 วิธีสำรวจคุณธรรมตนเอง 
  08:12  นาที
  download ลงเครื่อง
 • L4EP03 ความดีความชั่ววัดกันอย่างไร 
  03:40  นาที
  download ลงเครื่อง
 • L4EP04 หน้าที่ดินกับหน้าที่คน 
  04:19  นาที
  download ลงเครื่อง
 • L4EP05 ทำหน้าที่ประจำทิศ 6 ให้สมบูรณ์ 
  08:51  นาที
  download ลงเครื่อง
 • L4EP06 ปัญหาชีวิตเกิดจากการไม่ได้ทำหน้าที่ทิศ 6 ให้สมบูรณ์ 
  09:01  นาที
  download ลงเครื่อง
 • L4EP07 ชีวิตการสร้างบารมีอยู่รอดได้เพราะทิศ 6 
  05:57  นาที
  download ลงเครื่อง
 • L4EP08 อยู่ร่วมกันต้องเตือนกันได้ 
  04:11  นาที
  download ลงเครื่อง
 • L4EP09 มีทิฐิมานะจะสร้างบารมีไม่ตลอดรอดฝั่ง. 
  03:15  นาที
  download ลงเครื่อง
 • L4EP10 สร้างบุญได้เต็มที่ต้องสร้างบารมีเป็นทีม 
  06:23  นาที
  download ลงเครื่อง
 • L4EP11 ศีลและวินัยคือพื้นฐานการสร้างบารมีเป็นทีม 
  08:11  นาที
  download ลงเครื่อง
 • L4EP12 การทำงานเป็นทีมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
  10:27  นาที
  download ลงเครื่อง
 • L4EP13 กลยุทธ์การบริหารงานของวัดพระธรรมกาย 
  10:58  นาที
  download ลงเครื่อง
 • L4EP14 ไม่แก้ปัญหาด้วยวิธีการรุนแรง 
  12:51  นาที
  download ลงเครื่อง
 • L4EP15 ไม่สู้ไม่หนีทำความดีเรื่อยไป 
  05:31  นาที
  download ลงเครื่อง
 • L4EP16 อดทนต่อคำพูดประชดประชัน 
  09:47  นาที
  download ลงเครื่อง
 • L4EP17 ทิศ 6 คืออะไร 
  06:37  นาที
  download ลงเครื่อง
 • L4EP18 ความสำคัญของทิศ 6 
  03:58  นาที
  download ลงเครื่อง
 • L4EP19 หน้าที่สำคัญของทิศ 6 
  07:16  นาที
  download ลงเครื่อง
 • L4EP20 จุดกำเนิดนิสัยเก่งและดี 
  05:02  นาที
  download ลงเครื่อง
 • L4EP21ความสัมพันธ์ของบ้าน วัด โรงเรียน 
  13:59  นาที
  download ลงเครื่อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล