สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone, android และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

mp3 sound song
บทสวดรัตนสูตร สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น new

บทสวดรัตนสูตร สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น

บทสวดรัตนสูตร สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น new

ทำวัตรเช้า NEW
ทำวัตรเย็น NEW
บทสวดเจริญพุทธมนต์ 12 ตำนาน (ฉบับสมบูรณ์)
บทสวดรัตนสูตร (ฉบับเต็ม) + ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
บทสวดรัตนสูตร ฉบับเต็ม (ยานีธะ ภูตานิ)
บทสวดรัตนสูตร ฉบับย่อ (ยังกิญจิฯ)
บทสวดรัตนสูตร -โพชฌงคปริตร -โอสถปริตร  (สักกัตวา)
รัตนสูตร ฉบับเต็ม 3 จบ (ยานีธะ ภูตานิ)

 

 
บทสวดรัตนสูตร สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น
คุณภาพของสื่อ :
27 12


 • แผ่นที่ 1
 • ทำวัตรเช้า NEW 
  14:53  นาที
  download ลงเครื่อง
 • ทำวัตรเย็น NEW 
  18:07  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บทสวดเจริญพุทธมนต์ 12 ตำนาน (ฉบับสมบูรณ์) 
  53:55  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บทสวดรัตนสูตร (ฉบับเต็ม) + ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
  25:57  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บทสวดรัตนสูตร ฉบับเต็ม (ยานีธะ ภูตานิ) 
  07:07  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บทสวดรัตนสูตร ฉบับย่อ (ยังกิญจิฯ) 
  02:36  นาที
  download ลงเครื่อง
 • บทสวดรัตนสูตร -โพชฌงคปริตร -โอสถปริตร (สักกัตวา) 
  07:33  นาที
  download ลงเครื่อง
 • รัตนสูตร ฉบับเต็ม 3 จบ (ยานีธะ ภูตานิ) 
  23:18  นาที
  download ลงเครื่อง

ขอบพระคุณที่จัดทำ รวบรวม และแบ่งปัน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล