สื่อธรรมะ MP3 เสียงธรรมะ

เสียงธรรมะแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องเล่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (.MP3) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone, android และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดฟังได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

mp3 sound song
รายการหน้าต่างชีวิต ชุดที่ 1

รายการหน้าต่างชีวิต โดย พระณรงค์ ทนฺตจิตฺโต

สื่อธรรมะ ชุดพิเศษ โดย พระณรงค์ ทนฺตจิตฺโต
"ผู้ใดสั่งสอนธรรม ผู้นั้นชื่อว่าให้สิ่งที่ไม่ตาย" 
อมตนฺทโท จ โสโหติ โย ธฺมมมนุสาสติ (๑๙/๑๓๘)

001ความอดทน 4 ขั้น
002การให้
003วาจาสุภาษิต
004สมบัติ 6
005งดเว้นบาป
006พระคุณบิดา -มารดา
007สิ่งที่ไม่ควรประมาท7ประการ
008ทางมาแห่งบุญ10ประการ
009พระเจดีย์กับคุณยาย
010คุณลักษณะพิเศษของคุณยาย 3 ประการ
011ส่องธรรมจากมิลินทปัญหา
012ทิศ6และบทบาทหน้าที่

 
รายการหน้าต่างชีวิต ชุดที่ 1
คุณภาพของสื่อ :
4 1สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**สื่อธรรมะหมวดอื่นแนะนำ

แผนที่ชีวิต

แผนที่ชีวิต

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล