ธรรมะเพื่อประชาชน พร้อมภาพประกอบ คติธรรม ข้อคิดสอนใจ

ดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร ท่านทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลย เพราะคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุข ดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร เราย่อมรู้ชัดผลแห่งบุญอันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ที่เราเสวยแล้วตลอดกาลนาน

ชาดก : ธรรมะเพื่อประชาชน Dhamma for peopleรวมนิทานอีสปพร้อมภาพประกอบ  ข้อคิดสอนใจ

ธรรมะเพื่อประชาชน : ไม่มีเนื้อหา


ธรรมะเพื่อประชาชน : ไม่มีเนื้อหา

Dhammaforpeople
ธรรมะเพื่อประชาชน

ตอน ความรู้เกี่ยวกับวันเข้าพรรษา 2 ธรรมะเพื่อประชาชน Dhamma for people

ตอน  ความรู้เกี่ยวกับวันเข้าพรรษา 2

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล