สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ


วัดภาวนาซานดิเอโก จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ

    วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดเพื่อสร้างวัดภาวนาซานดิเอโก


วัดภาวนาซานดิเอโก จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ

    สำหรับพิธีกรรมภายในงานสาธุชนผู้มีบุญได้จุดประทีปและสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งได้ปฏิบัติธรรมและบูชาข้าวพระร่วมกัน พร้อมกับวัดพระธรรมกาย ผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN เมื่อถึงเวลาสว่างได้ร่วมประกอบพิธีถวายกองบุญภัตตาหารบูชาข้าวพระ โดยมีกัลยาณมิตรอานนท์ จันทะวงศรี และกัลยาณมิตรแถว สอประเสริฐ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้ท่านประธานก็ได้ถวายกองบุญแด่ท่านประธานสงฆ์


วัดภาวนาซานดิเอโก จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ

     จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดภาวนาซานดิเอโก โดยกัลยาณมิตรตทธานี หารซะนะ และกัลยาณมิตรปรมา ศรีจินดา เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่คณะประธานจะได้ทอดผ้าป่าหน้าบริเวณศูนย์กลางพิธี ส่วนท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่า พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์


วัดภาวนาซานดิเอโก จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ

    และในโอกาสนี้พระประเวศน์ วราสโย เจ้าอาวาสวัดภาวนาซานดิเอโก ท่านประธานสงฆ์ ก็ได้เมตตา เล่าถึงการสร้างบารมีตลอด 23 ปี ในเพศสมณะของท่าน ว่า ให้เราดูบุคคลที่กำลังใจสูงกว่าเพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างบารมีของเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิจวัตร กิจกรรม การทำทาน รักษาศีล หรือแม้แต่เรื่องการหมั่นปฏิบัติธรรม เราจะได้มีกำลังใจในการสร้างบารมีของเรายิ่งๆ ขึ้นไป และไม่ว่าจะทำสิ่งใด ให้เรามีเป้าหมายในสิ่งนั้นๆ เมื่อมีเป้าหมายแล้ว ก็ต้องมีวิธีการ และลงมือทำสิ่งนั้นอย่างจริงจัง ไม่นานเราก็จะประสบผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมายนั้นๆ ได้อย่างแน่นอน

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล