สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีตัดปอยผมว่าที่สามเณร ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม (เพชรตะวัน)

พิธีตัดปอยผมว่าที่สามเณร ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม (เพชรตะวัน)


พิธีตัดปอยผมว่าที่สามเณร ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม (เพชรตะวัน)

          ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม (เพชรตะวัน) จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดพิธีตัดปอยผมว่าที่สามเณรโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปีพุทธศักราช 2565


พิธีตัดปอยผมว่าที่สามเณร ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม (เพชรตะวัน)

                 เมื่อวันที่ 3 เมษายน ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม (เพชรตะวัน) จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดพิธีตัดปอยผมว่าที่สามเณรโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยภายในพิธีพระอาจารย์อรรถชัย วฑฺฒธมฺโม ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งนาคธรรมทายาทได้กล่าวคำขอตัดปอยผมจากพระอาจารย์ คณะสงฆ์และผู้ปกครอง เพื่อแสดงตนว่าเป็นผู้ปรารถนาพ้นจากเพศคฤหัสถ์ ก่อนที่จะเข้าสู่เพศสมณะบรรพชาเป็นสามเณร จากนั้นคณะสงฆ์ได้ตัดปอยผมให้แด่นาคธรรมทายาทเป็นปฐมเริ่ม ก่อนที่ผู้ปกครอง คณะญาติ และคณะเจ้าภาพผู้มีบุญ จะได้ร่วมกันตัดปอยผมแด่นาคธรรมทายาท วันนั้นนับเป็นภาพมหาปีติใจของคณะผู้ปกครองทุกท่าน ที่ลูกหลานได้ตัดใจเข้ามาบวชในบวรพระพุทธศาสนา ได้มาฝึกฝนอบรมตนเอง ได้มาศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


พิธีตัดปอยผมว่าที่สามเณร ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม (เพชรตะวัน)

               หลังจากตัดปอยผมปลงผมเสร็จแล้ว นาคธรรมทายาทได้แสดงความกตัญญูกตเวที ด้วยการกราบเท้าและเช็ดเท้าให้คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง นอกจากนี้นาคธรรมทายาทยังได้อ่านบทความจากใจให้คุณพ่อ คุณแม่และผู้ปกครองฟัง เป็นอีกช่วงกิจกรรมวันนั้น ที่แต่ละท่านเกิดน้ำเย็นไหลออกมาด้วยความปลื้มใจกับบุตรหลานที่ได้ตั้งใจเข้ามาบวชค่ะ และกว่าภาพพิธีกรรมในวันนั้นจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะต้องอาศัยหัวใจอันเด็ดเดี่ยวของยอดกัลยาณมิตรผู้นำบุญขุนพลชวนบวชทุกทีม มีหัวใจไร้ขีดจำกัดทุกท่าน ได้ทำหน้าที่ชักชวนน้องๆ เยาวชนได้มาบวชในครั้งนี้
 

พิธีตัดปอยผมว่าที่สามเณร ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม (เพชรตะวัน)

พิธีตัดปอยผมว่าที่สามเณร ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม (เพชรตะวัน)

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล