สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กราบถวายสักการะ พระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี

       ในวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2565 พระครูสังฆรักษ์ รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กราบถวายสักการะ พระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง และมอบกระเช้าสุขภาพแด่ คุณแม่ทองสุข สังวาลย์สวย โยมมารดาของพระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนาภรณ์เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง เนื่องในงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ 96 ปี

ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , ทำบุญ , โครงการธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 10 (ออนไลน์) , ธรรมยาตรา , ธุดงค์ , ธุดงค์ธรรมกาย , ธรรมยาตราธรรมกาย , เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กราบถวายสักการะ พระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี

ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , ทำบุญ , โครงการธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 10 (ออนไลน์) , ธรรมยาตรา , ธุดงค์ , ธุดงค์ธรรมกาย , ธรรมยาตราธรรมกาย , เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กราบถวายสักการะ พระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี

ข่าว , ข่าวประจำวัน , สรุปข่าว , news , dmc news , dmc , gbn , ข่าววัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , ข่าวธรรมกาย , ข่าวพระพุทธศาสนา , พระพุทธศาสนา , เหตุการณ์พระพุทธศาสนา , Buddhist , วัดพระธรรมกายในต่างประเทศ , ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย , สมาธิ , meditation , ปฏิบัติธรรม , พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย , ทำบุญ , โครงการธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 10 (ออนไลน์) , ธรรมยาตรา , ธุดงค์ , ธุดงค์ธรรมกาย , ธรรมยาตราธรรมกาย , เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย กราบถวายสักการะ พระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล