สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีตัดปอยผมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีตัดปอยผมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน


ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผม ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผม ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน


ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผม ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

    ภายในงานนาคยุวธรรมทายาทได้กล่าวคำขอตัดปอยผมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงตนว่าเป็นผู้ปรารถนาพ้นจากเพศคฤหัสถ์ เตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่เพศสมณะบรรพชาเป็นสามเณร เดินตามรอยบาทพระศาสดา และพระอริยสาวกทั้งหลาย โดยมีคณะผู้ปกครองนาคยุวธรรมทายาทเป็นผู้ตัดปอยผมเป็นปฐมฤกษ์ ก่อนที่ผู้ที่มาร่วมงานทุกท่านจะได้ร่วมตัดปอยผม พร้อมกับอนุโมทนาบุญกับนาคยุวธรรมทายาท จากนั้นคณะสงฆ์ได้แปรแถวเพื่อทำปลงผมให้แก่นาคยุวธรรมทายาทตามประเพณีการบวชพระที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกับตัดความกังวลห่วงใย ก่อนที่นาคธรรมทายาททุกท่านจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในเส้นทางธรรม


ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา ได้จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผม ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล