สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ

วัดภาวนาซานดิเอโก จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ
 

650516_06.jpg 

     วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดเพื่อสร้างวัดภาวนาซานดิเอโก     


650516_05.jpg

     โดยพิธีในภาคค่ำเริ่มต้นด้วยสาธุชนผู้มีบุญได้จุดประทีปและสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งได้ปฏิบัติธรรมและบูชาข้าวพระร่วมกัน พร้อมกับวัดพระธรรมกาย ประเทศไทยและทั่วโลก เมื่อถึงเวลาสว่างได้ร่วมประกอบพิธีถวายกองบุญภัตตาหารบูชาข้าวพระ โดยมีกัลยาณมิตรสมดี กัลยาณมิตรสีมอน แก้วมหาวง เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดเพื่อสร้างวัดภาวนาซานดิเอโก โดยกัลยาณมิตรอานนท์ จันทะวงศรี และกัลยาณมิตรสมใจ คำสุรินทร์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้ทอดผ้าป่าหน้าบริเวณศูนย์กลางพิธี ส่วนท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่า


650516_04.jpg

     และในโอกาสนี้พระประเวศน์ วราสโย เจ้าอาวาสวัดภาวนาซานดิเอโก ท่านประธานสงฆ์ ก็ได้เมตตาให้โอวาทว่า พวกเราโชคดีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย อีกทั้งมีศรัทธาได้ทำบุญถูกเนื้อนาบุญ คือ พระธรรมกาย เช่น การบูชาข้าวพระนี้ แม้ในสมัยอดีตกาลเศรษฐีผู้มีทรัพย์มาก ได้ให้ทานทุกวันเป็นเวลาถึงสองหมื่นปี เมื่อละโลกแล้วได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์มีรัศมีประดุจหิ่งห้อย เพราะไม่พบเนื้อนาบุญ เมื่อเปรียบเทียบกับเทวดาที่ทำบุญกับพระอรหันต์เพียงหนึ่งรูป ได้มีรัศมีประดุจดวงจันทร์ ดังนั้นให้ทุกท่านได้ปีติใจที่ได้ทำบุญถูกเนื้อนาบุญในวันนี้
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล