สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
 

650522_03.jpg 
     วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา


650522_04.jpg

     เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทั้งองค์การสหประชาชาติรับรองให้วันวิสาขบูชาป็น "วันสำคัญสากลของโลก" วัดพระธรรมกายลอนดอน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา รวมคณะสงฆ์และสาธุชนในประเทศอังกฤษ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ร่วมจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา โดยท่านประธานสงฆ์พระมหารณภพ โชติลาโภ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายลอนดอนได้นำสารุชนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระอาารย์ ร.นิโคลัส ฐานิสุสโร ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรม เตรียมกาย วาจาใจ ให้ไสสะอาดบริสุทธิ์ เมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลตัวแทนสาธุชน กัลฯหลิว  ฮั่นเจา ได้กล่าวเปิดพิธี ถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา และได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรีท้องถิ่นเมือง Woking : Clir Liam Lyons กล่าวเปิดงาน ในวันนั้น Dr. Charlotte Keeling ได้ร่วมกล่าวขอบคุณทางวัดที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่น ช่วยเหลือโดยการนำความรู้เรื่องสมาธิให้ประชาชนรอบวัด ได้มีโอกาสฝึกใจหยุดนิ่ง เพื่อความสุขสงบของจิตใจ ซึ่งส่งผลให้สังคมมีความร่มเย็นเป็นสุข และตัวแทนคณะสงฆ์ พระมหาภาสกรณ์ ปิโยภาโส จากวัดพุทธประทีปได้ร่วมกล่าวเปิดงานและขอบคุณพุทธบริษัท 4 ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


650522_02.jpg

     จากนั้นเป็นพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของชาวท้องถิ่นที่ตั้งใจถวายตนในพระพุทธศาสนา ขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ โดยหลายท่านเมื่อได้ฝึกสมาธิเกิดพบความสุข สงบนิ่งภายใน ทั้งยังได้ศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนาจากทางวัด เกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันนั้น จากนั้นได้ขออาราธนาศีล 5 พร้อมกัน โดยมีพระครูสิริธรรมประทีป วัดพุทธาราม ตัวแทนคณะสงฆ์นำให้ศีล ต่อด้วยพิธีถวายวิสาขประทีป โดยมีกัลยาณมิตรสุขสันต์ ผลาอินทร์ กัลฯหลิว ฮั่นเจา และกัลยาณมิตรนิตย์ จัดแจ้ง เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมด้วยกัลยาณมิตรทัศนีย์ ชาวไสล และกัลยาณมิตรเจมส์ เอ็บดอน เป็นประธานนำกล่าวถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์
 

650522_01.jpg

     จากนั้นคณะสงฆ์ได้ร่วมกันจุดประทีปเอกเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยในวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้ส่งต่อความสว่างแก่สาธุชน เริ่มจุดประทีปยังความสว่างให้เกิดขึ้นทั้งลานธรรม ณ วัดพระธรรมกายถอนดอน ประเทศอังกฤษ ก่อนที่จะได้เดินเวียนประทักษิณรอบโบสถ์ 3 รอบ และปฏิบัติธรรม อธิฐานจิตแผ่เมตตาเพื่อยังความสุขร่มเย็น เกิดสันติสุขภายนอกจากสันติสุขภายใน สันติภาพโลก กิจกรรมในวันนั้นได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่น หลายท่านเมื่อทราบข่าวก็ตั้งใจมาร่วมงานบุญ ยังความปลื้มปีติแก่สาธุชนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างยิ่ง ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาที่สำคัญวันหนึ่งในประเทศอังกฤษ ในวันวิสาขบูชาปีนี้
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล