สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล จัดงานบุญวันวิสาขบูชา

วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล จัดงานบุญวันวิสาขบูชา
 

650522_06.jpg 

     วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ จัดงานบุญวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช 2565

 
650522_05.jpg

     วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันวิสาขบูชา โดยมีพระภิกษุสงฆ์ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และสาธุชน ทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่น ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานบุญ ซึ่งประกอบไปด้วย Meditation session for Taster, นิทรรศการวิสาขบูชา และพิธีจุดประทีป เวียนประทักษิณ วันวิสาขบูชาเป็นวันที่เหล่าพุทธบริษัททั้งสี่ ได้มาเจริญพุทธานุสติ ระลึกถึงหนทางการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายของพระองค์ และได้ศึกษาหลักธรรม อันเป็นดังประทีปธรรมนำทางชีวิตที่ถูกต้อง นำไปสู่หนทางพระนิพพานในที่สุด

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล