สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม

                    

 

 

     

 

         เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงพยาบาลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล โดยนิมนต์พระอาจารย์จากศูนย์เผยแผ่ธรรมะ สำนักบุคคลกลาง  วัดพระธรรมกายไปเทศน์สอน ซึ่งพระอาจารย์ได้แนะนำวิธีการนั่งสมาธิเบื้องต้น และเทศน์สอนเรื่อง ๕ ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย ซึ่งเป็นบทฝึกในการปลูกฝังคุณธรรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน