สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี จัดพิธีงานบุญวิสาขบูชา

วัดพระธรรมกายฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี
จัดพิธีงานบุญวิสาขบูชา


650522_08.jpg

     วัดพระธรรมกายฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี ได้จัดงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา

 
650522_07.jpg

     เนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้  วัดพระธรรมกายฮัมบวร์ก  ประเทศเยอรมนี ได้รวมใจ สาธุชนสั่งสมบุญ ด้วยการปฏิบัติธรรม กลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่ง เพื่อเป็น ภาชนะรองรับบุญใหญ่ ก่อนที่คณะประธานจะได้กล่าวคำถวายกองทุนบุญต่างๆ ตามลำดับ คือพิธีกล่าวคำถวายโคมวิสาขประทีป โดยกัลยาณมิตรลินดา รัตนะ ไดร๊ฟเค้ และ กัลยาณมิตรกัญญาวีร์ กลมเกลียว ส่วนพิธีกล่าวคำอธิฐานจิตโคมวิสาขประทีป คือ กัลยาณมิตรสุชีรา โพลมันน์ และ กัลยาณมิตรจุฑารัตน์  เด็ดไอ ต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม, พิธีกล่าวคำถวายปัญญาบารมี, พิธีกล่าวคำถวายคิลานเกสัช  และพีธีกล่าวคำถวายภัตตาหรพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้จุดโคมวิสาขประทีป ด้วยการตรึกระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยและอานิสงส์ของการจุดประทีปบูชา พร้อมทั้งร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมในกองทุนต่างๆ แด่ท่านประธานสงฆ์ ซึ่งยังความปลื้มปีติใจให้แก่ทุกท่านในวันงานบุญวิสาขบูชา
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล