สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

กิจกรรมวันแห่งความรักสากล ประเทศเยอรมนี

                             

        

 

     

 

           เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ วัดภาวนาเบอร์ลินจัดกิจกรรมวันแห่งความรักสากล พิธีเริ่มด้วยการอาราธนาศีล ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ภาคบ่ายพระอาจารย์แสดงธรรมเรื่องความรักประเภทต่าง ๆ เยาวชนรุ่นเล็กได้นำดอกไม้ไปมอบให้คุณแม่ คุณพ่อ พร้อมทั้งกราบเท้า จากนั้นร่วมกันจุดเทียนรวมใจเป็นตัวอักษร PEACEŽ เพื่อตอกย้ำเป้าหมายว่าเราจะช่วยกันสร้างสันติภาพแก่โลกใบนี้