สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าสร้างสถานีวิทยุชุมชน จังหวัดลำพูน

                         

      

 

     

 

          เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้แทนมูลนิธิธรรมกายได้จัดงานทอดผ้าป่าสร้างสถานีวิทยุชุมชน ธรรมะสีขาว สื่อสันติภาพŽ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย อ.เมือง จ.ลำพูน ภาคเช้า ปฏิบัติธรรม อาราธนาศีล ๕ ถวายสังฆทาน ส่วนภาคบ่ายมีพิธีทอดผ้าป่าสร้างสถานีวิทยุชุมชน พิธีปิดทองเสาวิทยุ จากนั้นไปปล่อยปลาร่วมกัน ณ ลานอเนกประสงค์ศูนย์การท่องเที่ยวประจำจังหวัดลำพูน