สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปาย จัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวต่างชาติ

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปาย จัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวต่างชาติ


651220_15.jpg

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดปฏิบัติธรรม สำหรับชาวต่างชาติ


651220_13.jpg

        ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดปฏิบัติธรรม สำหรับชาวต่างชาติ โดยมีพระอาจารย์ได้มาแนะนำการปฏิบัติธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ และได้ไกลชิดกับธรรมชาติในช่วงฤดูหนาว โดยชาวต่างชาติทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมตั้งแต่สวดมนต์,รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ และปฏิบัติธรรม ซึ่งทุกท่านต่างได้พูดถึงประสบการณ์ในครั้งนี้ว่าเขารู้สึกสงบ ผ่อนคลายมากหลังจากนั่งสมาธิ ได้เข้าใจหลักการปฏิบัติธรรมมากขึ้น และขอบคุณพระอาจารย์ที่มอบประสบการณ์ที่ดีในช่วงชีวิต เขาชอบการฝึกสมาธิแบบนี้และมีความตั้งใจที่จะชวนเพื่อนๆมาเข้าร่วมปฏิบัติธรรมด้วยในโอกาสหน้า


651220_14.jpg

      สำหรับโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับชาวต่างชาติ ได้เปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติ ได้เรียนรู้และฝึกฝนสมาธิจนกระทั่งค้นพบกับความสุขภายใน และสามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน ณ ประเทศที่พวกเขาพำนักอาศัยอยู่ได้ แม้ว่าเขาเหล่านั้นจะมาจากต่างเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ แต่ก็สามารถได้รับประโยชน์จากคำสอนของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสมาธิ ซึ่งเป็นความรู้สากลสำหรับทุกคน
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล