สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

จัดปฏิบัติธรรมเพื่อแผ่นดิน จ.ปทุมธานี

          

     

                          

            เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้จัดปฏิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลวันแม่ ภายในงานมีสาธุชนในจังหวัดปทุมธานีกว่า ๕๐๐ คน พร้อมใจกันมาร่วมปฏิบัติธรรม กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ จากนั้น มีกิจกรรมลูกเช็ดเท้าแม่ กราบเท้าแม่ และฟังเทศน์จากพระอาจารย์เรื่องพระคุณของแม่