สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พระธรรมทูตไทยในสแกนดิเนเวียประชุม ณ วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว

พระธรรมทูตไทยในสแกนดิเนเวียประชุม ณ วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว


660429_97.jpg

       วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 พระเดชพระคุณพระวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป (ส.ธ.ย.) เป็นประธานพิธีเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ของคณะอนุกรรมการสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป เขต 3 และพระธรรมทูตในแถบประเทศสแกนดิเนเวีย จาก 21 วัด จำนวนกว่า 30 รูป จากประเทศนอร์เวย์ เดนมาร์ก สวีเดน  ฟินแลนด์ และไอซ์แลนด์ ณ วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว ประเทศเดนมาร์ก 


660429_98.jpg

        พิธีเริ่มด้วยพระเดชพระคุณพระวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป (ส.ธ.ย.) นำบูชาพระรัตนตรัย และให้โอวาท จากนั้นพระครูศรีญาณวิเทศ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป เขต 3 เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศฟินแลนด์  ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม พระครูปลัดภาวนาวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว กล่าวต้อนรับคณะพระธรรมทูตที่มาร่วมประชุม โดยแนะนำประวัติการสร้างวัด รวมถึงผลงานในการเผยแผ่ทั้งแก่ชาวไทย คนท้องถิ่น และประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ในการประชุม มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของแต่ละวัด ทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเผยแผ่ และประสานความร่วมมือในการทำงานพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

660429_99.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล