สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

โครงการปฏิบัติธรรมรวมใจอุบาสิกาแก้วรุ่นที่ ๑ จ. ภูเก็ต

                   

        

         มงคลเทพมุนี (สด จน.ทสโร) นอกจากนี้อุบาสิกาแก้วยังร่วมกันจัดกิจกรรมตักบาตรพระ ๑๐๑ รูป ณ วัดศรีสุนทร จ. ภูเก็ต  เมื่อวันที่ ๑๐-๑๒ กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๓ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตร่วมกับชมรมอุบาสิกาแก้วจากจังหวัดพังงา ระนองและภูเก็ต ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมรวมใจอุบาสิกาแก้ว ครั้งที่ ๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ต เพื่อตอกย้ำการทำหน้าที่กัลยาณมิตร กิจกรรมในวันนี้ ได้แก่ การปฏิบัติธรรม ฟังธรรม และจุดประทีปบูชาพระ