สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ทอดผ้าป่าสร้างวัดภาวนาเกาลูน ประเทศจีน

           

     

 

          เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ วัดภาวนาเกาลูน ฮ่องกง จัดพิธีบูชาข้าวพระและทอดผ้าป่าสร้างวัดภาวนาเกาลูน ภาคเช้ามีพิธีตักบาตร ถวายภัตตาหาร ภาคสายปฏิบัติธรรมและบูชาข้าวพระพร้อมกับทางวัดพระธรรมกาย ประเทศไทยผ่านทางช่อง DMC ภาคบ่ายปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ แล้วจึงทำพิธีทอดผ้าป่า