สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีวางแผ่นทองอาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ ประเทศอังกฤษ

 

               

 

        เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓  วัดพระธรรมกายลอนดอนได้จัดพิธีวางแผ่นทองอาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง กิจกรรมเริ่มด้วยพิธีถวายภัตตาหาร จากนั้นเป็นการปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ก่อนทำพิธีวางแผ่นทองพร้อมกับพิธีกรรมที่วัดพระธรรมกาย ประเทศไทย ผ่านทางช่อง DMC จากนั้นถวายปัจจัยเพื่อสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน