สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

อบรมหัวหน้าศูนย์บวชพระแสนรูป จ. ปทุมธานี

    

            

 

        เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ หัวหน้าศูนย์อบรมโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย  ร่วมประชุมรับทราบความสำคัญของอาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ ณ ห้อง SPD 7 สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกาย  โดยมีพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานในการประชุมในโอกาสนี้ พระภาวนาวิริยคุณได้ให้ข้อคิดเรื่องการเผยแผ่พระศาสนา  และมอบดวงแก้วคุณยายแก่พระภิกษุหัวหน้าศูนย์อบรมทั่วประเทศกว่า ๑,๐๐๐ รูป