สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ถวายสังฆทาน ๒๖๖ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้

         

        

 

           เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓  มูลนิธิธรรมกายโดยพระราชภาวนาวิสุทธิ จัดพิธีถวายสังฆทานแด่พระภิกษุ ๒๖๖ วัด ครั้งที่ ๖๔ ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี ภาคเช้ามีพิธีตักบาตร ภาคสายมีพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ครั้งที่ ๓๓ จำนวน ๗๐๐ กองทุน จากนั้นมีพิธีถวายสังฆทาน ๒๖๖ วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ ๔ จังหวัดภาคใต้ ในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมกันส่งปัจจัยและกำลังใจไปช่วยเหลือพุทธบุตรและคุณครูใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ตามกำลังศรัทธา