สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ชมรมส่งเสริมศีลธรรมกาญจนบุรี ร่วมกับมูลนิธิธรรมกาย จัดตักบาตรพระ 10,000 รูป จ.กาญจนบุรี

ชมรมส่งเสริมศีลธรรมกาญจนบุรี ร่วมกับมูลนิธิธรรมกาย จัดตักบาตรพระ 10,000 รูป จ.กาญจนบุรี


661228_11.jpg

       เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานตักบาตรพระสงฆ์ 10,000 รูป หนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 2,000,000 รูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เติมบุญให้แผ่นดิน และเนื่องในโอกาสฉลอง 192 ปี จังหวัดกาญจนบุรี


661228_10.jpg

      โดยกิจกรรมงานบุญตักบาตรพระ 10,000 รูป ครั้งประวัติศาสตร์อันงดงาม ได้จัดขึ้นอีกครั้งเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พุทธศักราช 2566 ณ บริเวณถนนสองแคว (SKY WALK) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี หนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 2,000,000 รูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติโสภณ  เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานสงฆ์ ,ได้รับเกียรติจากร้อยโททศพล  ไชยโกมินทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีคุณวสันต์   ภูษิตกาญจนา  นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี ได้กล่าวรายงาน, จากนั้นร้อยโททศพล  ไชยโกมินทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวเปิดงาน, กัลยาณมิตรไพศาล  ทวีชัยถาวร และกัลยาณมิตรเสาวนี  หิรัณยศิริ  ได้ถวายพานสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์ และภายในงานผู้แทนพุทธศาสนิกชนยังได้นำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง และก่อนจะประกอบพิธีตักบาตรคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ได้น้อมรวมใจกันปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ ตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธัมมชโย  ก่อนที่กัลยาณมิตรบุษบา  ดามาพงศ์  และกัลยาณมิตรมณีฉาย  ภัทรนาวิก  จะได้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ,ส่วนกัลยาณมิตรเสาวนี  หิรัณยศิริ ได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิต เพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จ ก่อนที่ทำพิธีมอบข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อนำไปมอบให้กับวัดในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้และช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ พร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมนำไทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ ความปลาบปลื้มปีติในการสร้างมหาทานบารมีครั้งนี้ 


661228_08.jpg

      สำหรับพิธีตักบาตรคณะสงฆ์ 10,000 รูปในครั้งนี้ จัดโดยชมรมส่งเสริมศีลธรรมกาญจนบุรี ร่วมกับมูลนิธิธรรมกาย  และองค์กรภาคีเครือข่าย ซึ่งเป็นงานบุญมหาทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 192 ปี ของการก่อตั้งจังหวัดกาญจนบุรี น้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง ส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นเมืองแห่งบุญกุศล  โดยมีทั้งภาครัฐและเอกชน และภาคประชาสังคมในท้องถิ่น            เข้าร่วมงานบุญครั้งนี้ รวมถึงพุทธศาสนิกชนได้เดินทางมาร่วมใส่บาตรคณะสงฆ์เป็นจำนวนมาก ตลอดเส้นทางที่คณะสงฆ์เดินรับบิณฑบาต นับเป็นภาพประวัติศาสตร์ เป็นการรวมพลังธารน้ำใจส่งความช่วยเหลือคณะสงฆ์ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ รวมถึงจะได้นำข้าวสารอาหารแห้งบางส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ซึ่งภาพประวัติศาสตร์อันงดงามในการรวมพุทธบริษัทสี่ครั้งนี้ จะเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่จะติดตราตรึงใจ ผู้ที่ได้มาสั่งสมบุญสร้างมหาทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่นี้ นอกจากนี้ทุกท่านยังเป็นผู้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นต้นบุญต้นแบบ เป็นแบบอย่างให้ชาวพุทธรุ่นหลังได้เจริญรอยตาม และเป็นการเติมบุญให้กับบ้านเมือง  รวมทั้งได้ช่วยให้เศรษฐกิจในจังหวัดกาญจนบุรี มีการกระจายรายได้หมุนเวียนเป็นอย่างดีอีกด้วย เพราะเกิดจากการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้ามาร่วมทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่
 

661228_09.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล