สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

พิธีทอดผ้าป่าสร้างวัดพระธรรมกายเวสเทิร์น ประเทศออสเตรเลีย

           

    

 

          เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓  วัดพระธรรมกายเวสเทิร์นจัดพิธีบูชาข้าวพระ พิธีถวายคิลานเภสัช และพิธีทอดผ้าป่าสร้างวัดพระธรรมกายเวสเทิร์น กิจกรรมเริ่มด้วยการสวดมนต์ทำวัตรเช้า อาราธนาศีล กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน จากนั้นร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ช่วงบ่ายประกอบพิธีถวายกองทุนคิลานเภสัช และพิธีทอดผ้าป่า