สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพุทธบอร์กโดทอดผ้าป่าวิสาขบูชา


วัดพุทธบอร์กโดทอดผ้าป่าวิสาขบูชา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘ เหล่ากัลฯ ลูกพระธัมฯ วัดพุทธบอร์กโด ทั้งชาวลาว ชาวไทย และชาวฝรั่งเศส พร้อมใจกันร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยพิธีในภาคเช้า ปฏิบัติธรรม พร้อมกับวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย และศูนย์สาขา ทั่วโลก ผ่านจานดาวธรรม จากนั้น พระอาจารย์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย เจริญสมาธิภาวนา อาราธนาศีล ตามด้วยพิธีตักบาตรและถวายภัตตาหาร เป็นสังฆทาน ภาคบ่าย เป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ซึ่งมีกัลฯ สมนะ และ กัลฯ สวนนี เผ่าพงษ์สวัสดิ์ และครอบครัว เป็นประธาน พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายผ้าบังสุกุลจีวร ปัจจัยไทยธรรม และร่วมบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัว ปิดท้ายด้วยการฟังพระธรรมเทศนา เรื่องวันวิสาขบูขา และพุทธประวัติ และถ่ายภาพหมู่ประวัติศาสตร์ ร่วมกัน