สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ถวายผลิตภัณฑ์อาหารแด่พระธรรมทายาท

             

           

    
            เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) ถวายผลิตภัณฑ์อาหารแด่  พระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ณ ศูนย์อบรมวัดรังตันนิลประดิษฐ์ อ.บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร และโรงงานในเครือเจริญโภคภัณฑ์อีก ๕ แห่งในจังหวัดสระบุรี นครราชสีมา ระยอง สงขลา และที่ อ.มหาชัย จ.สมุทรสาคร ยังได้มอบผลิตภัณฑ์แก่ศูนย์อบรมต่าง ๆ จำนวน ๒๐๒ ศูนย์