สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์จัดปฏิบัติธรรม

 

         

 

             เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ร่วมกับภาคนครหลวง ๗ และศูนย์เผยแผ่ธรรมะ วัดพระธรรมกาย จัดปฏิบัติธรรมในโครงการ พาใจไปพักŽ ณ รอแยลฮิลล์กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก โครงการนี้จัดตลอดต่อเนื่องมากว่า ๓ ปี ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรพาครอบครัวไปปฏิบัติธรรมและทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรและช่วยให้พนักงานมีครอบครัวที่อบอุ่น