สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ถวายสังฆทาน ๒๘๖ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้

 

 
          เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มูลนิธิธรรมกายโดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ จัดพิธีถวายสังฆทานแด่พระภิกษุ ๒๘๖ วัด ครั้งที่ ๖๕ ณ วัดพุทธภูมิ อ.เมือง จ.ยะลา ภาคเช้ามีพิธีตักบาตร ภาคสายมีพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วย    ครูใต้ ครั้งที่ ๓๔ จำนวน ๖๘๐ กองทุน จากนั้นมีพิธีถวายสังฆทาน ๒๘๖ วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ในโอกาสนี้ ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลายร่วมกันส่งปัจจัยและ    กำลังใจไปช่วยเหลือพุทธบุตรและคุณครูใน ๔ จังหวัดภาคใต้ตามกำลังศรัทธา