สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

งานบุญวันออกพรรษา ประเทศแอฟริกาใต้

 

 

 

 

            เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเคปทาวน์จัดตักบาตรและปฏิบัติธรรมเนื่องในวันออกพรรษา กิจกรรมในวันนี้ ได้แก่ พิธีตักบาตรและพิธีถวายภัตตาหาร จากนั้นฟังธรรมเรื่องความสำคัญของวันออกพรรษาและ  การทอดกฐิน ตามด้วยการทำสมาธิภาวนา ศูนย์ปฏิบัติธรรมเคปทาวน์จะทำพิธีทอดกฐินในวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน เพื่อสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง และสร้างวัดใหม่ในเมืองเคปทาวน์