สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นกุศลแด่พระมงคลเทพมุนี

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นกุศลแด่พระมงคลเทพมุนี


670429_53.jpg

     วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ ได้จัดพิธีสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระกุศลแด่พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร และ พิธีบุพเปตพลี


670429_54.jpg

     ภายในงานกัลยาณมิตรเทพี นุสายรัมย์ และ กัลยาณมิตรวนิดา คลูทห์ เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่กัลยาณมิตรทองแวว โตพิทักษ์ จะได้เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระกุศลบูชาธรรมแด่พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ทั้งยังได้อัญเชิญพวงมาลาเข้าน้อมถวายสักการะพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมพิธีอาราธนาศีล 5  พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดพระอภิธรรม ส่วนสาธุชนก็ได้น้อมนำผ้าบังสุกุลทอดถวายที่หน้าอาสน์สงฆ์


670429_52.jpg

      จากนั้นคณะเจ้าภาพได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรอุทิศ และกล่าวคำถวายมตกภัตตาหาร เพื่อส่งบุญให้กับบรรพบุรุษ และผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีเจ้าภาพกล่าวคำถวายผ้าไตรอุทิศ คือ กัลยาณมิตรวันทอง ผมทอง และ กัลยาณมิตรภารดี อุบลรัศมี ส่วนเจ้าภาพกล่าวคำมตกภัตตาหาร ได้แก่กัลยาณมิตรดวงแก้ว โจว และ กัลยาณมิตรศุณัฎฐ์ชญา ไชยรัตนะ


670429_51.jpg

     นอกจากนี้ภายในงานคณะสงฆ์ยังได้นำสาธุชนสรงน้ำพระธรรมกาย, สรงน้ำองค์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร และ สรงน้ำรูปหล่อคุณยายมหารัตนอุบาสิกา จันทร์ ขนนกยูง เนื่องในวันปีใหม่ไทย พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้รดน้ำขอพร และขออโหสิกรรมซึ่งกันและกัน นับเป็นภาพที่มีความสุข อบอุ่นกายใจ ซึ่งสร้างความรัก ความสมัครสมานสามัคคีต่อกันและกัน
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล