สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดกิจกรรมงานบุญวันคุ้มครองโลก

วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดกิจกรรมงานบุญวันคุ้มครองโลก


670429_56.jpg

วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันคุ้มครองโลก 


670429_58.jpg

     ภายในงานพระไพบูลย์ ธมฺมวโร  ท่านประธานสงฆ์ ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อธัมชโย เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 80 ปี จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายองค์พระ 10,000 วัด โดยมีกัลยาณมิตรสมหมาย เผ่าพงษ์สวัสดิ์ และกัลยาณมิตรคำใส  วรจิตร เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย,พิธีกล่าวคำถวายทิพยวารี โดยมีกัลยาณมิตรหนูพร เรเยส และกัลยาณมิตรนันทนา มิลเลอร์  เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย,พิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัช โดยมีกัลยาณมิตรสารสิน  ศรีสุขพานทอง  และกัลยาณมิตรดอกแก้ว โลวัน เป็นประธานนำกล่าวถวาย,พิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะ โดยมีกัลยาณมิตรสุภาภรณ์ พันธ์พิบูลย์  และกัลยาณมิตรเอริน นิลบรรพ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย


670429_57.jpg

       พร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้รับชมการถ่ายทอดพิธีถวายมหาสังฆทาน 10,000 วัดทั่วไทยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ซึ่งในส่วนของวัดพระธรรมกายออเรกอน ก็ได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสมทบมหาสังฆทาน 10,000 วัด ประธานนำกล่าวคำถวาย ได้แก่ กัลยาณมิตรป้าต่วน วงค์ทอง และกัลยาณมิตรดำดวน  วงศ์ทอง พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพทุกคณะ และก็ได้ตั้งแถวเพื่อถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ ก็ได้พิจารณาผ้าป่า นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ ทั้งยังได้รับชม” สปอตสื่อวิดีโอพิธีทอดผ้าป่าสมทบมหาสังฆทาน 10,000 วัด” ที่ผ่านมาด้วย

670429_55.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล