สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดงานบุญวันคุ้มครองโลก

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดงานบุญวันคุ้มครองโลก


670430_03.jpg

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันคุ้มครองโลก


670430_04.jpg

       ภายในงานพระมหาประสิทธิ์ ทิตฺติชโย  ได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัตรเย็น และสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โดยมีสาธุชนมาร่วมงานทั้งที่วัด และออนไลน์ ผ่านระบบซุม จำนวน 114 ท่านซึ่งทุกท่านที่มาล้วนเห็นความสำคัญของวันนี้คือวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อธัมมชโย ผู้ที่รักเราด้วยความบริสุทธิ์ใจ หลังจากนั้นผู้มีบุญทุกท่านได้รับชมประมวลภาพการสร้างบารมี เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย และเป็นพิธีเปิดกรวยสักการะหน้ารูปหลวงพ่อ     โดยมีพระนิโคลัส ฐานิสฺสโร เป็นประธานสงฆ์ เปิดกรวยสักการะ


670430_02.jpg

      ต่อมาผู้มีบุญทุกท่านได้ปฏิบัติธรรม ร่วมกับลูกหลวงพ่อธัมมชโยทั่วโลก พร้อมกับศูนย์กลางพิธี ณ วัดพระธรรมกาย ประเทศไทย ผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดจากทางสถานีGBN ก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายมหาสังฆทาน 1 หมื่นวัด โดยมีท่านประธานบุญพิธี คือ กัลยาณมิตรสุนีย์ เวชศรี, กัลยาณมิตรพร ปรีดานนท์ และกัลยาณมิตรดุษฎี ขอหิรัญ เป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพ 5 คณะ ได้น้อมนำไทยธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์


670430_01.jpg

      จากเป็นพระนิโคลัส ฐานิสฺสโร พร้อมด้วยคณะสงฆ์ และผู้มีบุญทุกท่าน ก็ได้ร่วมกันสักการะหลวงพ่อธัมมชโยด้วยดอกไม้อันประณีต มีดอกกุหลาบและดอกอื่นๆเป็นต้นเพื่อแสดงออกถึงความรัก อันล้นใจที่มีต่อท่าน เนื่องในอายุวัฒนมงคล 80ปีนี้
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล