สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญวันอาทิตย์-พิธีมุทิตาพระสังฆาธิการ

วัดพระธรรมกาย จัดงานบุญวันอาทิตย์-พิธีมุทิตาพระสังฆาธิการ


670430_27.jpg

     วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีมุทิตาสักการะพระสังฆาธิการผู้ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ประจำปีพุทธศักราช 2567


670430_28.jpg

     เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ โดยมีคณะสงฆ์และสาธุชนจากทั่วโลกร่วมพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้ โดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ นำปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธัมมชโย โดยนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ตามหลักวิชชา เพื่อให้ใจของทุกท่านมีความบริสุทธิ์ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน จากนั้นคณะสงฆ์ได้ให้พร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

     ส่วนภาคบ่ายพระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ท่านประธานสงฆ์ ก็ได้เมตตานำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธัมมชโย เพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ผ่องใส และได้อ่านทบทวนโอวาทอันทรงคุณค่า


670430_29.jpg

    จากนั้นได้ประกอบพิธีมุทิตาสักการะพระสังฆาธิการผู้ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ประจำปีพุทธศักราช 2567 โดยขบวนพระมหาเถระ และขบวนอัญเชิญสัญญาบัตร พัดยศ ได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ซึ่งภายในงานได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1  เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานสงฆ์ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ก่อนที่ผู้แทนพระครูสัญญาบัตร จะได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพ และเครื่องสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์ และในโอกาสนี้กัลยาณมิตรณฐ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย จะได้อ่านพระบรมราชโองการตั้งและเลื่อนสมศักดิ์พระครูสัญญาบัตร พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์นำโดย พระราชสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมาราม พระราชกิตติเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งคณะพระมหาเถรานุเถระก็ได้เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่อมาผู้แทนพระครูสัญญาบัตร ก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ ส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ร่วมเจริญชัยมงคลคาถา ทั้งยังได้น้อมถวายแด่พระครูสัญญาบัตร ทั้ง 23 รูป  และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ ก็ได้เมตตากล่าวให้โอวาท โดยมีใจความโดยย่อว่า  ถือเป็นประวัติศาสตร์ ที่พระสงฆ์ที่อยู่ในวัดพระธรรมกาย หลังจากที่ได้ไปรับตำแหน่งหน้าที่ ทั้งที่ต่างจังหวัด และต่างประเทศ ซึ่งได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร นับเป็นเกียรติประวัติ และประวัติศาสตร์ของวัดพระธรรมกาย ที่ได้มีพระสังฆาธิการได้รับสมณศักดิ์ในครั้งนี้ และในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้จัดพิธีมุทิตา เพื่อเป็นการให้กำลังใจกับคณะพระสังฆาธิการทุกรูป  การได้รับสมณศักดิ์เช่นนี้ ก็เพราะจากผลงานที่ปรากฎ ที่ท่านทั้งหลายได้ทำหน้าที่ดูแลวัดวาอาราม ทั้งภายในและต่างประเทศ ด้วยอาศัยองค์กรทั้ง 6 ประการ คือการปกครอง, การเผยแผ่, การศึกษา, การศึกษาสงเคราะห์,การสาธารณสงเคราะห์, และการสาธารณูปการ ในการบริหารจัดการวัดนั้นๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้ทำไว้นี้ จึงสมควรได้รับสมณศักดิ์ในครั้งนี้  โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความชื่นมื่น มีความยินดีปรีดา ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสของผู้ที่มาร่วมมุทิตา ชื่นชมกับความทุ่มเทเสียสละ อุทิศตนต่องานพระพุทธศาสนาของทุกรูป จนผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อเบื้องพระยุคลบาทได้รับการแต่งตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์ดังกล่าว
 

670430_30.jpg

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล