สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

ร่วมงานวันวิสาขบูชาวัดจีนมหายาน

 

     

 

ร่วมงานวันวิสาขบูชาวัดจีนมหายาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมจัดงานวันวิสาขบูชา ครั้งที่ ๔ ณ วิทเทียร์ แนร์โร พาร์ก เมืองโรสมีด ซึ่งนำโดยวัดซีไหล โดยมีวัดจีนฝ่ายมหายานหลายวัดร่วมกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ในฐานะที่เป็นผู้ร่วมงานได้ทำหน้าที่นิมนต์พระสงฆ์ฝ่ายเถรวาทไปร่วมงานในครั้งนี้ และจัดให้มีการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิตามแนววิชชาธรรมกาย ภาคภาษาอังกฤษ โดยพระมหาบุญชู อริยธมฺโม ซึ่งได้รับความสนใจอย่างดียิ่ง