สรุปข่าวเด่น ธรรมะ น่ารู้

วัดพระธรรมกายจัดพิธีลอยกระทงธรรม

    

    

 

          เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ กัลยาณมิตรทั่วประเทศเดินทางไปยังวัดพระธรรมกาย เพื่อร่วมงานบุญวันอาทิตย์ กิจกรรมในภาคเช้า มีการสวดมนต์ นั่งสมาธิ และถวายภัตตาหาร ช่วงบ่ายร่วมกันสัมมนา ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก change the worldŽ สู่เป้าหมายอุบาสิกาแก้ว ๑ ล้านคน ภาคค่ำเป็นพิธีลอยกระทงธรรม ณ สระเศรษฐี มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี